برچسب ها: کشور های در حال رشد وضع اقتصادی اعتبار مصرف کنندگان

اعتبارات مالی برای زنان

800,000 ریال
در این کتاب، نویسندگان به معرفی نهادها و سازمان های وام دهنده به زنان و تشریح نحوه‌ی عملکرد، نقاط ضعف و نقاط قوت چنین سازمان هایی که عمدتاً در کشورهای جهان سوم فعالیت دارند پرداخته اند .اعتبارات مالی یکی از مهم‌ترین ابزارهای توانمند سازی زنان است. به طوری که علاوه بر فایده‌های بی‌شماری که در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی برای زنان دارد در کاهش فقر و ارتقای وضعیت خانواده‌ها ابزار بسیار کارآمدی به حساب می‌آید .مؤسسه‌ی آموزشی فنی و پژوهش بین المللی پیشرفت زنان ( INSTRAW ) و مرکز بین‌المللی تحقیقات زنان ( ICRW ) که اقدام به تهیه‌ی کتاب حاضر نموده اند به تفصیل به بیان تجربه‌های کشورهای مختلف آسیایی ، آفریقایی و آمریکای جنوبی در خصوص تأسیس و نحوه‌ی اداره‌ی نهادهای مالی مختص زنان پرداخته و اطلاعات ارزنده‌ای را در اختیار دانش پژوهان و برنامه ریزان توسعه قرار می‌دهند که می‌تواند الگوی مناسبی را برای تمامی کسانی که به توسعه‌ی توانمند سازی و پیشرفت زنان کشور خصوصاً فقرا می‌اندیشند فراهم سازد.