برچسب ها: اسلام تاریخ

پژوهشی در تاریخ پیامبر اسلام (جلد دوم)

2,250,000 ریال
کتاب‌ حاوی‌ پژوهشی‌ گسترده‌ و همه‌ جانبه‌ پیرامون‌ حوادث‌ سال‌های‌ هجرت‌ رسول‌ خدا به‌ مدینه‌ تا رحلت‌ آن‌ حضرت‌ می‌باشد. نویسنده‌ حوادث‌ و رویدادهای‌ این‌ مقطع‌ را در یازده‌ بخش‌ به‌ تعداد سال‌های‌ هجرت‌ تقسیم نموده، و در هر بخش‌ به‌ بررسی‌ مهم‌ترین‌ رویداد هر سال‌ پرداخته‌ است‌. در مواردی‌ نیز به‌ دلیل گستردگی‌ برخی‌ از حوادث‌ آنها را طی‌ شماره‌هایی‌ تنظیم‌ و توضیح‌ داده‌ است‌. نویسنده‌ ضمن‌ پی‌گیری‌ حوادث‌ تاریخ‌ صدر اسلام‌ به‌ نقد و بررسی‌ دیدگاه‌ مستشرقان‌ نیز پرداخته‌ و کوشیده‌ است‌ که‌ تاریخی‌ پاسخگو، فراروی‌ جویندگان‌ حقایق‌ تاریخی‌ قرار دهد. در این‌ کتاب‌ تحلیل‌های‌ بلند در موضوع‌هایی‌ مانند فلسفه‌ی‌ تشریع‌ جهاد اسلامی‌، فلسفه‌ی‌ نزول‌ تدریجی‌ احکام‌، فلسفه‌ی‌ تعدد زوجات‌ رسول‌ خدا، تحقیق‌ در ماجرای‌ بنی‌ قریظه‌، رسالت‌ جهانی‌ رسول‌ خدا، ماجرای‌ فدک‌، نقش‌ زنان‌ مسلمان‌ در پیشبرد اسلام‌، نقش‌ تخریبی‌ منافقان‌ در حیات‌ رسول‌ خدا، اکمال‌ دین‌ و نصب‌ جانشین‌، علت‌ عمل‌ نکردن‌ صحابه‌ به‌ حدیث‌ غدیر و …دیده‌ می‌شود. نشانه‌های‌ تعهد و پای‌بندی‌ نویسنده‌ به‌ آموزه‌های‌ مکتب‌ اهل‌ بیت‌ به‌ صورت‌ مستدل‌ و معقول‌ و منطقی‌ در سراسر کتاب‌ به‌ وضوح‌ مشاهده‌ می‌شود. در مجموع‌ امتیاز این‌ کتاب‌ بر سایر کتاب‌هایی‌ که‌ تا کنون‌ در این‌ موضوع‌ نگاشته‌ شده‌ در چند چیز است‌ :
1ـ استفاده‌ی‌ فراوان‌ از آیات‌ قرآنی‌ به‌ عنوان‌ معتبرترین‌ منبع‌ تحقیق‌ و پژوهش‌ در تحلیل‌ رویدادهای‌ تاریخی
22ـ دارا بودن‌‌ تحلیل‌های‌ بلند در موضوعات‌ یاد شده

3ـ نقد و بررسی‌ دیدگاه‌ مستشرقان‌ و مخالفان‌ 4ـ تنظیم‌ فهرست‌ مطالب‌، آیات‌، احادیث‌ و منابع‌ در پایان‌ کتاب‌