برچسب ها: ایران سیاست و حکومت

رساله ای در تثبیت و کار آمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در علم مهندسی مدیریت

1,500,000 ریال
موضوع رساله یکی از مهم ترین معضلات نظام است. همانطور که نویسنده محترم به خوبی دریافته اند دلیل عمده عدم کار آمدی نظام به دلیل مشکلات ساختاری است که ایشان سعی کرده اند از زاویه ای جدید بدان بنگرند و راه حل هایی را ارائه نمایند.