برچسب ها: جنید بغدادی عارفان

پیر پرده نشین، بحثی در احوال و آثار جنید بغدادی

800,000 ریال
قرون‌ سوم‌ و چهارم‌ هجری‌ دوران‌ شکوفایی‌ تصوف‌ اسلامی‌ است‌. حضور چهره‌های‌ برجسته‌ای‌ چون‌ معروف‌ کرخی‌، حارث‌ محاسبی‌، بایزید بسطامی‌، شبلی‌، حلاج‌ و جنید بغدادی‌ این‌ سال‌ها را سرشار از لطف‌ و طرب‌ صوفیانه‌ کرده‌ است‌. جنید از مطرح‌ترین‌ صوفیه‌‌ی قرن‌ سوم‌ هجری‌ و واسطه‌ العقد مکتب‌ تصوف‌ بغداد است‌. پیری‌ با شوری‌ تازه‌ در جهان‌، شعوری‌ یگانه‌ در میان‌ و شعری‌ جاودانه‌ بر زبان‌ که‌ او را حال‌ها و قال‌ها بوده‌ است‌. این‌ کتاب‌ به‌ شرح‌ زندگی‌، احوال‌ و آثار وی‌ می‌پردازد و درصدد است‌ تا چهره‌‌ی مبهم‌ و موهوم‌ او را از پشت‌ پرده‌ی‌ قرون‌ و اعصار بازیابد و به‌ ترسیم‌ سیمایی‌ راستین‌ از وی‌ بپردازد.