برچسب ها: اقتصاد کلان کشور های در حال توسعه

سیاست های اقتصاد کلان و استقراض خارجی در کشور های در حال توسعه و ایران

1,600,000 ریال
در این‌ کتاب‌ مسأله‌ی‌ استقراض‌ خارجی‌ از دو دیدگاه‌ سیاست‌های‌ کلان‌ داخلی‌ کشورها و نظام‌ مالی‌ بین‌المللی‌ مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. هدف‌ از مطالعه‌ی‌ سیاست‌های‌ کلان‌ داخلی‌ کشورهای‌ مختلف‌ یافتن پاسخ‌ این‌ پرسش‌ است‌ که‌ چرا در بعضی‌ از کشورها مانند آرژانتین‌ و مکزیک‌، مسأله‌ی‌ دیون‌، منجر به‌ بحرانی‌ جدی‌ شده‌ است‌ در حالی‌ که‌ در برخی‌ دیگر مانند کره‌ یا اندونزی‌ نه‌ تنها بحران‌ ایجاد نشده‌ بلکه‌ موجبات‌ رشد اقتصادی‌ این‌ کشورها نیز فراهم‌ آمده‌ است‌. هدف‌ دیگر‌ این‌ است‌ که‌ دریابیم‌ چرا بیشتر کشورهای‌ مقروض‌ با وجود این‌ که‌ سال‌ها درگیر انجام‌ سیاست‌های‌ اقتصادی‌ بوده‌اند، هنوز نتوانسته‌اند بر بحران‌ غلبه‌ کنند. گرچه‌ در دهه‌ی‌ 1990، بحران‌ مالی‌ رفع‌ شده‌، ولی‌ یک‌ بحران‌ مهم‌تر یعنی‌ بحران‌ توسعه‌، جای‌ آن‌ را گرفته‌ است‌.