تعداد عنوان ها: 284
کارنامه پژوهشی 1383
معاونت پژوهشی
برگزیده های نظم عربی
حسین فقیهی
400,000
برگزیده هایی از نثر عربی
حسین فقیهی
360,000
تاثیر شرق بر نقاشی اروپا
پریسا شاد قزوینی
208,000
توپولوژی عمومی
زهرا خوانین شیرازی؛ مریم ربیعی
900,000
کارنامه پژوهشی 1382
معاونت پژوهشی
راهنمای آزمایشگاه های تشخیص باکتری های بیماری زا و میکروب شناسی بالینی
طاهره فلسفی؛ احیا عبدی عالی؛ شارون اس رولند
1,690,000
روش های ریاضی در فیزیک (جلد دوم)
محمد رضا سرکرده ای
930,000
آموزش مدیریت فشار روانی
مه سیما پور شهریاری؛ نانسی نوردل؛ دیل بلیز
330,000
تعلیقات بر حدود العالم من المشرق الی المغرب
مریم میراحمد؛ غلامرضا ورهرام
2,000,000
تحلیلی بر جنسیت و فناوری اطلاعات در کشور های در حال توسعه
حسین شعبانعلی قمی؛ امیر حسین علی بیگی
اینشتین 1905
احمد شریعتی
330,000
شیمی-فیزیک(1)
محمدرضا جلیلیان؛ پونه قاسمی ناجی؛ آرتور آدامسون
1,490,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه