تعداد عنوان ها: 284
تلخیص النحو الوافی(جلد دوم)
مینا جیگاره
1,500,000
تلخیص النحو الوافی (جلد سوم)
مینا جیگاره
1,250,000
کارنامه پژوهشی 1386
معاونت پژوهشی
بهبود بخشی افزایش صمیمیت در ازدواج
سعید پور نقاش تهرانی؛ سید محمدرضا رضا زاده؛ دنیس باگاروزی
چکیده پایان نامه های دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
سعید رضایی شریف آبادی؛ لعبت درخشانی
هندسه دیفرانسیل مقدماتی
مریم ربیعی؛ زهرا خوانین شیرازی؛ آندره پروسلی
شیمی آلی یک دوره کوتاه
مجید ممهد هروی؛ شهناز خالقی؛ لیدا فتوحی؛ طاهره شرفی
2,140,000
جلبک شناسی
حسین ریاحی
740,000
شیمی آلی 3
محمد حسین عبدی اسکویی؛ سید حسین حسینی
1,470,000
کارنامه پژوهشی 1385
معاونت پژوهشی
تلخیص النحو الوافی (جلد اول)
مینا جیگاره
1,490,000
تصویر و تجسم عرفان در هنر های اسلامی
محمد رضا معمار زاده
1,120,000
مدل های ریاضی اقتصاد کلان
محمود حائریان؛ مختار محمد متوالی
490,000
اصول مربی گری دو و میدانی
مریم صدارتی
530,000
روانشناسی احساس و ادراک
زهرا درویزه
1,800,000
مجموعه انتشارات دانشگاه الزهرا (س) 1368 - 1385
فاطمه عباسی؛ معصومه السادات محسنی
ترمودینامیک و مکانیک آماری
فریبا هاشمی؛ پریسا پور حسین؛ جان سدن؛ جولیان گیل
روش های عملی در بیوشیمی
بهزاد لامع راد
680,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه