تعداد عنوان ها: 284
کارنامه پژوهشی 1387
معاونت پژوهشی
مروری بر مبانی مکانیک کلاسیک (جلد دوم)
محمد رضا سرکرده ای
2,320,000
نور در معماری داخلی
فاطمه کاتب
870,000
جهانگردی ورزشی
نوشین اصفهانی
برگزیده ای از وازگان مهم دانشگاهی
کیانوش هاشمیان؛ افسانه بوستان
نماد ها و نشانه ها در جهان
ابوالقاسم دادور؛ زهرا تاران؛ میراندا بروس
190,000
مقدمه ای برجامعه شناسی مهارتی خانواده
فریبا سیدان؛ افسانه کمالی؛ وارن کید؛ لیز استیل
1,060,000
جانوران ترکیبی در هنر ایران باستان
ابوالقاسم دادور؛ مهتاب مبینی
1,090,000
نظریه اعتیاد
سید سعید پور نقاش تهرانی؛ رابرت وست
890,000
قاعده های فقهی
حجت الاسلام قدرت الله مشایخی
580,000
واژه نامه صنعت خودرو فارسی-انگلیسی-فرانسه
شیرین حقیقت کاشانی؛ شهروز بهرامی اصل
2,000,000
کنترل متابولیسم در بدن انسان
شکوفه گلخو؛ محبوبه قائدی
 
اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه