تعداد عنوان ها: 284
بازارها و نهاد های مالی (1)
ابراهیم عباسی
865,000
بررسی سیر تاریخی سفال زرین فام در جهان
مهناز محمد زاده میانجی
810,000
متون تخصصی علوم ورزشی
ژاله معماری؛ وحیده کیان مرز
790,000
کارنامه پژوهشی 1390
معاونت پژوهشی
390,000
پیلاتس
آمنه رضوی
325,000
کارکرد نوین خلا
رضا ثابت داریانی؛ عبدالله مرتضی علی؛ نیگل هریس
1,280,000
تنظیم خانواده
فرزانه سلامی؛ فاطمه عباسی
325,500
بازاریابی ورزشی (تهیه طرح های موفق بازاریابی در ورزش)
ژاله معماری؛ دیوید.کی استاتلر
750,000
مالیه بین الملل
مهدی پدرام
900,000
تضاد اکسیژن خلاقیت
پرستو اصانلو؛ مریم وهابی قمصری
360,000
مدیریت مالی
غلامرضا سلیمانی؛ علیرضا پاک دین امیری
950,000
نخستین درس در سیستم های دینامیکی آشوبناک
مریم ربیعی؛ منیره اکبری
1,220,000
کارنامه پژوهشی 1389
معاونت پژوهشی
حدیث لاله های ملکوت
مهناز مختاری؛ ارمغان جوکار
547,000
مهمترین فاکتور های بیو شیمیایی و مولکولی و اپیدمیولوژی در ایجاد و تشخیص سرطان پستان
پریچهر حناچی؛ لعبت گرانپایه؛ سمیه عبایی؛ ابوالفضل دشتبانی روز بهانی
300,000
منسوجات سنتی هند
فریده طالب پور
600,000
مباحثی درباره ی روان عصب شناسی
سید ابوالقاسم مهری نژاد
710,000
65 حرکت اساسی در ژیمیناستیک دختران
آمنه رضوی؛ ک. کنیریش؛ م. مینیش
1,000,000
کارنامه پژوهشی 1388
معاونت پژوهشی
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه