تعداد عنوان ها: 284
پردازش و شناسایی گفتار
نوشین ریاحی
1,400,000
سبک های تکه دوزی
جولیت بادن؛ ربابه غزالی
280,000
بازی درمانی: مشاوره و مداخلات خلاقانه در مدیریت هیجان کودکان
سیمین حسینیان؛ فریبا سهیلی؛ آزاده طاهری؛ فیونا زندت؛ سوزان بارت
580,000
حسابداری مدیریت جلد اول
حسین ابوطالبی؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ گریسون
850,000
اسباب بازی ها و هویت کودک ایرانی
احمد ندایی فرد؛ الناز اکبریان
320,000
مباحث پیشرفته در زمان بندی و توالی عملیات
پرویز فتاحی؛ محمد مهدی احمدیان
1,280,000
طبیعت در هنر باستان
عفت السادات افضل طوسی
850,000
مجموعه انتشارات دانشگاه الزهرا 1386-1395
فاطمه عباسی؛ معصومه السادات محسنی
210,000
نقشه کشی صنعتی
پروین شکری
چالش های طراحی جلد کتاب دهه اخیر ایران
میترا معنوی راد؛ فاطمه مرسلی توحیدی
1,680,000
بدایه الحکمه
حسین حقانی زنجانی
2,000,000
نهایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد اول)
حسین حقانی زنجانی
1,680,000
نهایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد دوم)
حسین حقانی زنجانی
1,250,000
مبانی و کاربرد نظریه فازی
فریبرز موسوی مدنی
1,230,000
مبانی نظری هنر های سنتی
ابوالقاسم دادور؛ آزاده دالایی
1,320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه