موضوعات: ���������������� ��������
تعداد عنوان ها: 10
دیباچه ای بر جامعه شناسی رویکرد های فمینیستی
منصوره زارعان؛ خدیجه برزگر؛ پاملا آبوت؛ کلر والاس؛ ملیسا تایلر
2,300,000
اختلال دو قطبی رویکرد درمانی خانواده محور
مریم صف آرا؛ ابوالفضل بهرامی؛ زینب بهرامی؛ دیوید.جی میکلوویتز
870,000
نظریه اعتیاد
سید سعید پور نقاش تهرانی؛ رابرت وست
890,000
کنترل متابولیسم در بدن انسان
شکوفه گلخو؛ محبوبه قائدی
بهبود بخشی افزایش صمیمیت در ازدواج
سعید پور نقاش تهرانی؛ سید محمدرضا رضا زاده؛ دنیس باگاروزی