موضوعات: ����������-��������
تعداد عنوان ها: 23
ترکیبات طبیعی: شیمی و کاربرد ها (جلد اول)
قدسی محمدی زیارانی؛ نگار لشگری؛ مهشید رحیمی فرد؛ منیره شکیبا؛ شیما اسدی؛ پروین حاجی عباس تبار امیری؛ سوجاتاوی بهات؛ بی.این ناگاسامپاگی
1,560,000
مکانیک شاره ها
امیر آقا محمدی
180,000
مکانیک آماری
امیرعلی مسعودی؛ سهیل واشقانی فراهانی؛ رک. پاتریا
1,120,000
کارکرد نوین خلا
رضا ثابت داریانی؛ عبدالله مرتضی علی؛ نیگل هریس
1,280,000
نخستین درس در سیستم های دینامیکی آشوبناک
مریم ربیعی؛ منیره اکبری
1,220,000
مروری بر مبانی مکانیک کلاسیک (جلد دوم)
محمد رضا سرکرده ای
2,400,000
مروری بر مبانی مکانیک کلاسیک (جلد اول)
محمد رضا سرکرده ای
1,800,000
شیمی آلی یک دوره کوتاه
مجید ممهد هروی؛ شهناز خالقی؛ لیدا فتوحی؛ طاهره شرفی
2,140,000
هندسه دیفرانسیل مقدماتی
مریم ربیعی؛ زهرا خوانین شیرازی؛ آندره پروسلی
شیمی آلی 3
محمد حسین عبدی اسکویی؛ سید حسین حسینی
1,470,000
ترمودینامیک و مکانیک آماری
فریبا هاشمی؛ پریسا پور حسین؛ جان سدن؛ جولیان گیل
روش های عملی در بیوشیمی
بهزاد لامع راد
680,000
توپولوژی عمومی
زهرا خوانین شیرازی؛ مریم ربیعی
900,000
روش های ریاضی در فیزیک (جلد دوم)
محمد رضا سرکرده ای
2,100,000
شیمی-فیزیک(1)
محمدرضا جلیلیان؛ پونه قاسمی ناجی؛ آرتور آدامسون
1,490,000
اینشتین 1905
احمد شریعتی
330,000
مقدمه ای بر بلور شناسی
رضا ثابت داریانی؛ اسماعیل نامور؛ کریستوفر هاماند
650,000
پرتو شیمی
ترانه توفیقی نیاکی
830,000
روش های ریاضی در فیزیک (جلد اول)
محمد رضا سرکرده ای
1,550,000
فیزیک حالت جامد
محمدرضا سرکرده ای؛ رودن ؛ ویلسن
650,000
دعوت به آنالیز مختلط
زهرا خوانین شیرازی؛ مریم ربیعی
1,240,000