تعداد عنوان ها: 2
جامعه شناسی سلامت
دکتر خدیجه سفیری؛ خانم سولماز شایسته؛ خانم ایلناز شیرمحمدی
700,000
تحلیلی بر جنسیت و فناوری اطلاعات در کشور های در حال توسعه
حسین شعبانعلی قمی؛ امیر حسین علی بیگی