تعداد عنوان ها: 39
تکنیک های قیمت گذاری در بازار
محمد ابراهیم محمد پور زندی؛ سید محمد هاشمی نژاد؛ ندا گودرزی
1,040,000
بازارها و نهاد های مالی (1)
ابراهیم عباسی
865,000
مالیه بین الملل
مهدی پدرام
900,000
مدیریت مالی
غلامرضا سلیمانی؛ علیرضا پاک دین امیری
950,000
مقدمه ای برجامعه شناسی مهارتی خانواده
فریبا سیدان؛ افسانه کمالی؛ وارن کید؛ لیز استیل
1,060,000
مدل های ریاضی اقتصاد کلان
محمود حائریان؛ مختار محمد متوالی
490,000
تحلیلی بر جنسیت و فناوری اطلاعات در کشور های در حال توسعه
حسین شعبانعلی قمی؛ امیر حسین علی بیگی
اعتبارات مالی برای زنان
فضیله خانی؛ روبا رحمان
420,000
درآمدی بر اقتصاد توسعه
زهرا افشاری ؛ سابراتا گاتاک
حسابداری شرکت های غیر سهامی (جلد دوم)
فریده پور رضوان روح
540,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه