تعداد عنوان ها: 39
جامعه شناسی سلامت
دکتر خدیجه سفیری؛ خانم سولماز شایسته؛ خانم ایلناز شیرمحمدی
700,000
نظریه های مالی
دکتر ابراهیم عباسی؛ دکتر مهدی ابوالی
900,000
طراحی استراتژی موفق مدیریت دانش: راهنمایی برای متخصصان حوزه مدیریت دانش
استفانی بارنز؛ نیک میلتون؛ آمنه خدیور؛ نازنین حکیمی فر؛ راضیه زیلایی
610,000
تحول زنجیره تآمین : منبع یابی و لجستیک نوآورانه برای جهانی با رقابت بی رحم
سومان سرکار؛ ندا عبدالوند؛ سیده سمانه سیدی؛ سعیده رجائی هرندی
590,000
مبانی حسابداری بخش عمومی
مهناز ملانظری؛ پریسا سادات بهبهانی نیا
750,000
بنیان های عملی کار آفرینی ایرانی
ابراهیم عباسی؛ رضا یادگاری
700,000
حسابداری مدیریت جلد دوم
حسین ابوطالبی؛ غلامرضا سلیمانی امیری
1,230,000
بازارها و نهاد های مالی جلد دوم
حمید کردبچه؛ فردریک میشکین؛ استانلی ایکینز
1,530,000
مدیریت مالی جلد دوم
ابراهیم عباسی؛ محمد مشاری؛ امیر شیری قهری؛ جی شیم؛ جوئل سیگل
1,120,000
مدیریت مالی جلد اول
ابراهیم عباسی؛ محمد مشاری؛ امیر شیری قهری؛ جی شیم
1,210,000
راهنمای مدیران برای به کارگیری تفکر سیستمی
امنه خدیور؛ علی سیبویه؛ دنیس شروود
1,270,000
حسابداری مدیریت جلد اول
حسین ابوطالبی؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ گریسون
850,000
مدیریت مالی پیشرفته
حسن قالیباف اصل؛ شهرام بابالویان؛ میرسجاد مسجد موسوی
1,670,000
مدیریت سبد اوراق بهادار
حیدر فروغ نژاد؛ مهدی خشنود
1,170,000
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
سید حسین علوی طبری
750,000
بازار ها و نهاد های مالی (2)
ابراهیم عباسی
1,200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه