تعداد عنوان ها: 29
نظریه استدلال در مطالعات بلاغی، منطقی و زبانشناختی
محمد طروس؛ دکتر فاطمه اکبری زاده
520,000
پردازش زبان طبیعی: رویکرد پرولوگ محور
دکتر وحیدرضا میرزاییان
500,000
ویلیمیر خلبنیکوف و ایران فرهنگی
زینب صادقی سهل آبادی
650,000
یادگیری زبان به کمک کامپیوتر
دکتر وحیدرضا میرزاییان
500,000
فرهنگ مشاغل: فرانسه-فارسی
ناهید جلیلی مرند؛ ساناز دهخوارقانی
790,000
سبک شناسی
نسرین فقیه ملک مرزبان؛ پاول سیمپسون
1,200,000
ادبیات روسیه (از روسیه باستان تا نکراسف)
سعیده دست آموز؛ علیرضا ولی
910,000
فرهنگ نام آوران مولفان ایرانی در عرصه حدیث و علوم حدیثی (جلد اول)
پروین بهار زاده؛ مریم قبادی؛ مریم ولایتی کبابیان
1,240,000
اشعار معاصر فارسی
شراره چاوشیان؛ ناهید جلیلی مرند
460,000
واژه نامه صنعت خودرو فارسی-انگلیسی-فرانسه
شیرین حقیقت کاشانی؛ شهروز بهرامی اصل
2,000,000
تلخیص النحو الوافی(جلد دوم)
مینا جیگاره
1,500,000
تلخیص النحو الوافی (جلد سوم)
مینا جیگاره
1,250,000
تلخیص النحو الوافی (جلد اول)
مینا جیگاره
1,490,000
برگزیده هایی از نثر عربی
حسین فقیهی
360,000
برگزیده های نظم عربی
حسین فقیهی
400,000
اندیشه نگاران زن در شعر مشروطه
روح انگیز کراچی
540,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه