نویسنده: �������� ����. ��������
تعداد عنوان ها: 1
چابکی سازمانی در سلامت پژوهش‌های موردی از تحولات سازمانی موفق
جان جی. استنبک؛ لورن ای. میکس؛ دکتر رضا سمیع‌زاده؛ خانم سحر وطنخواه
290,000